29 d’octubre 2013

Assemblea anual 2013

Com cada any, us informem que el proper dijous 14 de novembre, a les 21:00h, celebrarem l'assemblea general annual de l'AMPA, a l'auditori de l'escola. Recordeu que l'assemblea és l' òrgan sobirà, i tots els socis en formen part. Aquest dia es decideix per majoria de les famílies assistents tots aquells assumptes que calgui aprovar. Us convidem a assistir i formar-hi part.

A continuació us deixem l'ordre del dia de l'assemblea:
  1. Aprovació de l'acta de la darrera assemblea general, celebrada el 15 de novembre de 2012.
  2. Informe gestió d'activitats desenvolupades durant el curs 2012-2013.
  3. Presentació i aprovació dels comptes del curs 2012-2013.
  4. Renovació de la Junta Directiva.
  5. Presentació i aprovació dels objectius per al curs 2013-2014.
  6. Quotes per al curs 2013-2014.
  7. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2013-2014.
  8. Elecció d'interventor de Comptes.
  9. Torn obert de paraules.