28 de desembre 2016Des de l'AMPA Verge del Roser us desitgem 
unes molt bones festes 
i un molt feliç any 2017 en el que esperem 
poder continuar compartint
 iniciatives i projectes amb i pels nostres fills i filles.

08 de desembre 2016

Assemblea general 15 de desembre

Benvolgudes famílies, 

ens complau informar-vos que el proper dijous 15 de desembre a partir de les 17:15 hores en primera convocatoria tindrà lloc la reunió de l'Assemblea General de l'AMPA Verge del Roser amb l'ordre del dia que us adjuntem i a la que esperem ens pugueu acompanyar.

Per tal de facilitar l'assistència s'ha previst servei de guarda pels nens i nenes

Un cop més us volem fer arribar la nostra crida per tal de comptar amb la vostra col·laboració a l'AMPA: entrant a formar part de la seva junta o bé a través de les comissions ja existents i les noves que es puguin crear.

Tots els que actualment en formen part de la seva Junta Directiva som conscients del poc temps i de la dificultat de poder conciliar la nostra vida laboral i familiar perquè, com la majoria de vosaltres, ho vivim en primera persona. Per aquest motiu continuem treballant en la posada en marxa i gestió de les activitats extraescolars que es porten a terme a l'escola, coordinem les reunions amb les delegades de curs i intentem proposar activitats en les que puguem participar de manera activa tant els pares com els nens.

Tots els temes a tractar a la reunió creiem que són importants però, enguany, volem posar un emfàsi important en el format del sopar de final de curs (l'activitat que any rera anys compta amb més assistència per part de les famílies) i en el tema ja esmentat de les comissions: tenim ja en marxa la comissió de menjador i us volem proposar la creació d'altres. El marc de la reunió serà el moment per tal de poder debatre-ho tots junts i les decissions finals que es prenguin seran les que es votin a la reunió.

Us esperem a tots per continuar fent escola!

Atentament,

Junta Directiva
AMPA Verge del Roser


ORDRE DEL DIA

1.Aprovació de l’acta de la darrera Assemblea General, celebrada el 3 de desembre de 2015

2. Informe de gestió d’activitats desenvolupades durant el curs 2015-2016

3. Presentació i aprovació dels comptes del curs 2015-2016

4. Renovació de la Junta Directiva i ratificació de nous membres

5. Presentació i aprovació dels objectius pel curs 2016-2017

6. Quotes curs 2016-2017

7. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2016-2017

8. Elecció de l’interventor de comptes

9. Presentació propostes format Sopar de Germanor de final de curs. Votació

10. Proposta i creació de noves comissions i seguiment de les existents

11. Precs i preguntes

23 de setembre 2016

Tot a punt per a les extraescolars...

Ja teniu clar quines activitats extraescolars faran els vostre fills aquest curs?

Si voleu aclarir dubtes, us deixem un interessant article  sobre esport individuals i col·lectius, i quins avantatges representen cadascun d'ells.

Esport en la infància: individual o col•lectiu?


Soccer - Army Youth Sports and Fitness - CYSS - Camp Humphreys, South Korea - 111001

29 d’agost 2016

10 consells per a començar el curs

S'acaba l'estiu i de nou comença el curs escolar. Després d'un temps llarg de descans, cal preparar-se per fer més fàcil i profitosa la tornada a l'escola dels vostres fills. Seguidament us fem arribar algunes recomanacions que cal tenir en compte per fer una posada a punt i començar el curs en òptimes condicions.

Preparar el material escolar
 • Feu el llistat del material necessari per al nou curs conjuntament amb els vostres fills després de valorar el que ja tenen i aprofitar el del curs anterior. 
 • Elaboreu un pressupost amb ells i compareu els preus en diversos establiments. 
 • Feu que es responsabilitzin al màxim de les seves possibilitats en els preparatius per tornar a l'escola: folrar llibres, posar els noms, fer la motxilla... D'aquesta manera els implicareu més en el seu procés escolar. 
Planificar el temps
 • Programeu conjuntament les activitats extraescolars i de lleure del curs, procurant que els quedi temps per estudiar, descansar, relacionar-se...
 • Procureu que el seu horari no quedi molt atapeït perquè cal que també comparteixin temps en família, especialment els més petits. 
 • Tingueu en compte si els vostres fills van tenir cap dificultat el curs anterior, per preveure o organitzar activitats de suport o de reforç. 
Tenir en compte el període d'adaptació
 • En el cas que el vostre fill iniciï l'escolaritat, és important que el motiveu per fer una bona entrada a l'escola (visitant el centre, parlant-li del que trobarà a l'escola...). 
 • En el cas que el vostre fill canviï de centre, intenteu que conegui els espais i pugui entrar en contacte amb alguns dels nous companys abans de començar el curs. 
 • Si l'inici de curs provoca en el vostre fill cap manifestació d'angoixa, contacteu amb el seu tutor per tal d'informar-lo i que prengui les mesures necessàries per facilitar la seva adaptació, si escau. 
 • Feu reflexionar el vostre fill sobre l'esforç i la responsabilitat que comporta començar un curs més elevat. 
Recuperar hàbits i rutines
 • Torneu a marcar l'horari i reprendre els hàbits i rutines (per anar a dormir, per llevar-se, per als àpats...).


Font: web Família i Escola (Generalitat de Catalunya)