29 d’agost 2016

10 consells per a començar el curs

S'acaba l'estiu i de nou comença el curs escolar. Després d'un temps llarg de descans, cal preparar-se per fer més fàcil i profitosa la tornada a l'escola dels vostres fills. Seguidament us fem arribar algunes recomanacions que cal tenir en compte per fer una posada a punt i començar el curs en òptimes condicions.

Preparar el material escolar
 • Feu el llistat del material necessari per al nou curs conjuntament amb els vostres fills després de valorar el que ja tenen i aprofitar el del curs anterior. 
 • Elaboreu un pressupost amb ells i compareu els preus en diversos establiments. 
 • Feu que es responsabilitzin al màxim de les seves possibilitats en els preparatius per tornar a l'escola: folrar llibres, posar els noms, fer la motxilla... D'aquesta manera els implicareu més en el seu procés escolar. 
Planificar el temps
 • Programeu conjuntament les activitats extraescolars i de lleure del curs, procurant que els quedi temps per estudiar, descansar, relacionar-se...
 • Procureu que el seu horari no quedi molt atapeït perquè cal que també comparteixin temps en família, especialment els més petits. 
 • Tingueu en compte si els vostres fills van tenir cap dificultat el curs anterior, per preveure o organitzar activitats de suport o de reforç. 
Tenir en compte el període d'adaptació
 • En el cas que el vostre fill iniciï l'escolaritat, és important que el motiveu per fer una bona entrada a l'escola (visitant el centre, parlant-li del que trobarà a l'escola...). 
 • En el cas que el vostre fill canviï de centre, intenteu que conegui els espais i pugui entrar en contacte amb alguns dels nous companys abans de començar el curs. 
 • Si l'inici de curs provoca en el vostre fill cap manifestació d'angoixa, contacteu amb el seu tutor per tal d'informar-lo i que prengui les mesures necessàries per facilitar la seva adaptació, si escau. 
 • Feu reflexionar el vostre fill sobre l'esforç i la responsabilitat que comporta començar un curs més elevat. 
Recuperar hàbits i rutines
 • Torneu a marcar l'horari i reprendre els hàbits i rutines (per anar a dormir, per llevar-se, per als àpats...).


Font: web Família i Escola (Generalitat de Catalunya)