Reutilització de llibres

El projecte de socialització/reutilització de llibres neix amb uns objectius clars. D'una banda econòmics, ja que si podem compartir llibres, les despeses també, i l'estalvi en euros és sempre important, més encara en temps de crisi; per una altra banda, i potser més important, és inculcar als nostres fills i filles uns valors indispensables pel seu desenvolupament com a éssers humans: el respecte, la solidaritat, la responsabilitat i la cura pel medi ambient, són sens dubte aspectes que hem d'intertar impregnar en el desenvolupament maduratiu dels nostres fills i filles.

És un projecte integrador i cohesionador ja que en ell intervenen tots els estaments educatius, des de la titularitat i direcció de l'escola, els professors i alumnes, fins al personal no docent, famílies i Junta del AMPA. Tots, en major o menor grau, participem d'aquesta tasca.

El professorat i alumnat té la missió de respectar i cuidar els llibres amb el màxim afecte perquè puguin ser utilitzats pel major nombre de companys/es possible, l'escola i la Junta del AMPA compartim la gestió del projecte.

La funció de l'Escola és lliurar als/les alumnes tota la documentació necessària, transmetre tant als nens/es a través dels professors com a les famílies la necessitat de col·laborar en aquesta tasca, i de la part econòmica, cobrar els rebuts a les famílies i liquidar les factures a les editorials.

La Junta l´AMPA s'encarrega de la manipulació dels llibres, elaborar la documentació, contactar amb les editorials, fer les comandes, resoldre les incidències, i preparar i executar el lliurament dels llibres a les famílies. Al contrari de com sovint és interpretat per les famílies, l´AMPA no intervé en cap sentit en aspectes econòmics.

Com dèiem al principi, la socialització de llibres no només aporta beneficis educatius sinó que també aporta beneficis econòmics per a les famílies que, a més del descompte obtingut en els llibres que no es poden reutilitzar, s'uneix l'estalvi per no haver de pagar cap import pels llibres que sí es poden reutilitzar.

Lògicament el manteniment d'aquest sistema comporta una quota, la “quota servei mant. llibres”. Aquesta quota és variable, tant entre cursos escolars (1r, 2n, 3r, etc) com d'un anys acadèmic a un altre (2010-2011, 2011-2012, etc), ja que depén en gran mesura de la quantitat de llibres de reutilització que s'hagin d'adquirir; en concret, amb aquesta quota es paguen els llibres socialitzables nous, els folres, i tots aquells llibres que cal comprar que són reutilitzables però que, pel seu estat de conservació, no es poden reciclar i s'han de repondre per d'altres de nous.

Com que seria injust carregar l'import dels llibres de reutilització que s'han hagut d'adquirir nous a unes famílies determinades, mentre que la resta es beneficiarien de no haver de pagar res per haver adquirit un llibre de reutilització en bones condicions, l'import total que resulta d'haver comprat els llibres de reutilització que manquen es reparteix entre totes les famílies del curs afectat.

També és cert que si coincideix que un cert any pertoca la renovació total dels llibres de reutilització d'una o diverses matèries, les quotes són més elevades per a les famílies amb fills que inicien aquell curs escolar.

Per tant, com més s'impliquin tots els actors encarregats de la conservació dels llibres (escola, alumnes i famílies) en mantenir-los en condicions que permetin perdurar més cursos, més diners ens podrem estalviar pel que fa a aquesta quota. 

Per qualsevol dubte, restem a la vostra disposició a través del nostre formulari de contacte a l'apartat Contacta'ns.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada